RODO - Ochrona danych

RODO - Ochrona danych

Oferowane przez nas usługi IT dla firm obejmują również przygotowanie, wdrożenie oraz opracowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadą "by default" oraz "by design" na każdym etapie realizacji procesów w firmie. Analiza i planowanie nowoczesnych rozwiązań (np. ERP, poczta email, usługi w chmurze, bazy danych) zweryfikowane i przygotowane do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w ramach planowanego procesu.

W ramach współpracy przygotujemy Ci:

  • Plan wdrożenia – oprogramowania/systemu od strony zgodności z RODO
  • Politykę bezpieczeństwa danych osobowych
  • Instrukcję przetwarzania danych osobowych w systemach i sieciach teleinformatycznych
  • Analiza przedwdrożeniowa ISO 27001
  • Analizę ryzyka dla projektu - systemu
  • Przeanalizujemy wdrożony system od strony zgodności z RODO

Dzięki profesjonalnej obsłudze i naszemu wsparciu IT zapewnisz sobie spokój i pewność rzetelnego przygotowania oraz wdrożenie rozwiązań związanych z obsługa danych osobowych w tym danych wrażliwych zgodnie z Nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.